Sale
  • Awapuhi Wild Ginger Trio

Awapuhi Wild Ginger Trio

8.5 oz. (250ml) Moisturizing Lather Shampoo®, 8.5 oz. (250ml) Keratin Cream Rinse®, 5.1 oz. (150ml) Keratin Intensive Treatment®

Moisturizing Lather Shampoo®
Ultra-Rich. Colour Safe
• Damaged/Dry/Coloured hair types• Contains Keratriplex to strengthen and Awapuhi to add moisture. Gentle enough to be used everyday• Apply to damp hair, lather, rinse

Keratin Cream Rinse®
Detangle. Revive
• Damaged/Dry/Coloured hair types
• Contains Keratriplex to strengthen and Awapuhi to soften and add shine
• Apply to clean, damp hair, rinse

Keratin Intensive Treatment®
Enrich. Repair
• Damaged/Dry/Coloured hair types
• Keratriplex rebuilds and repairs and Awapuhi adds intense moisture and shine
• Apply to clean, damp hair. Leave 5-10 minutes then rinse